Informācija par ambulatorisko pakalpojumu apmaksu Rīgā

Veselības ministrija

Veselības ministrija, analizējot informāciju, konstatējusi neatbilstību līgumos par ambulatoro pakalpojumu apmaksas summām Rīgā un reālām budžeta iespējām tās segt.

Gada sākumā Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras (VOAVA) noslēgtie līgumi par ambulatoro pakalpojumu sniegšanu draud iztukšot šās jomas veselības aprūpes budžetu jau rudenī. VOAVA, slēdzot līgumus par ambulatoro pakalpojumu sniegšanu, par pamatu aprēķiniem ņēmusi budžeta situāciju 2003. gada decembrī, nevis 2003. gada budžeta vidējo rādītāju. Tāpēc jau patlaban VOAVA noslēgusi līgumus par lielāku pakalpojumu apjomu, nekā veselības aprūpes budžets spēj segt.

Veselības ministrija kopā ar VOAVA un ambulatorās aprūpes pakalpojumu sniedzēju darba devēju asociāciju izskata visas iespējas, lai rastu šīs situācijas risinājumu. Lai kompensētu gada sākumā izlietoto, ambulatoro pakalpojumu apjomu Rīgā varētu nākties mazināt līdz pat 25%, tomēr ministrija šo problēmu nekādā gadījumā nerisinās, par ķīlniekiem ņemot iedzīvotājus, kuru veselība ir atkarīga no šo pakalpojumu saņemšanas.

Problēmu padziļina arī 2004. gadā veiktais neproporcionālais līdzekļu sadalījums ambulatoro pakalpojumu apmaksai starp reģioniem, tāpēc Rīgā finansējuma apjoms salīdzinājumā ar 2003. gada finansējumu mazinājies par 2%, bet, piemēram, Kurzemē pieaudzis par 20%.

Veselības ministrija norāda, ka veselības aprūpes budžets līdz šim ir pieaudzis un netiek runāts par pakalpojuma apjoma samazinājumu ambulatorai vai stacionārai veselības aprūpei.

Pakalpojuma apjoms kādā jomā tiek mazināts, ja nav izpildīts līgumā noteiktais apjoms, ja pastāv pakalpojuma sniegšanas sezonalitāte vai sniegts nekvalitatīvs pakalpojums. Tomēr 2004. gadā veselības aprūpes budžets nebija tik liels, lai varētu nodrošināt pakalpojumu apmaksu 2003. gada decembra līmenī.

2004. gada budžeta pieaugums ir attiecināms uz minimālās darba algas pieauguma kompensāciju un piemērotās vērtības nodokļa likmes piemērošanu medikamentiem.

Veselības ministrs Rinalds Muciņš atzīst, ka situācijas apzināšana jau tagad, nevis, kad budžets jau izsmelts, ļauj ministrijai kopā ar citām institūcijām meklēt risinājumus un darīt visu iespējamo, lai neciestu iedzīvotāji. Ministrs uzsver, ka šīs problēmas risinājuma meklējumi ir cīņa ar sekām, kas radušās, iepriekš pieņemot nepārdomātus un sasteigtus lēmumus.

05.05.2004

apollo.lv Veselības žurnāla

BackTop
Aforisms
Kaut nosprāgshu, bet nodzīvošu dzīvi līdz galam...