Nedzirdīgās personas varēs iegūt B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecību

Veselības ministrija

Veselības ministrija nosūtījusi vēstuli Satiksmes ministrijai, lūdzot Ministru kabineta noteikumu projektā «Noteikumi par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju» iekļaut grozījumus attiecībā uz nedzirdīgo personu tiesībām vadīt transportlīdzekļus.

Līdz šim normatīvajos aktos ir noteikts, ka nedzirdīgās personas nevar iegūt transportlīdzekļu vadīšanas apliecību saskaņā ar ārsta izsniegto izziņu. 

Turpmāk nedzirdīgas personas varēs iegūt A un B kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas apliecību, ja Satiksmes ministrija veiks vajadzīgos grozījumus minētajā Ministru kabineta noteikumu projektā. Tāpēc Veselības ministrija iesaistījusies un veikusi darbības, lai novērstu šķēršļus nedzirdīgo personu iekļaušanai kopējā autovadītāju plūsmā.

Eiropas Savienības direktīva 91/439 EEC nosaka minimālās prasības transportlīdzekļu vadītāju (arī personu ar dzirdes traucējumiem) veselībai, tomēr katrai valstij pēc saviem ieskatiem ir tiesības noteikt stingrākas prasības, lai garantētu satiksmes drošību. Veselības ministrija ir izskatījusi arī citu valstu pieredzi šajā jautājumā. Lielākajā daļā valstu nedzirdīgām personām ir atļauts vadīt transportlīdzekli, taču šīs personas tiek brīdinātas par nepieciešamību vērst pastiprinātu uzmanību transportlīdzekļu vadīšanai, jo viņu veselības problēmas (fiziskie trūkumi) var radīt papildu risku kopējai satiksmes drošībai.

05.05.2004

apollo.lv Veselības žurnāla

BackTop
Aforisms
Stimorol - nogalini sevī skunksu...