Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu izsaukšanas iespējas

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra (turpmāk tekstā – Aģentūra) informē, ka, atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr.1046 „Veselības aprūpes un organizēšanas kārtība” 25. pielikumam „Ārstniecības iestādes, ar kurām slēdz līgumus par neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu”, no 2007. gada 1. aprīļa netiks finansēts dispečerdienests šādās ārstniecības iestādēs:

  1. Balvu slimnīca pārņem Viļakas slimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības (turpmāk – NMP) dienesta apkalpes zonas dispečeru dienesta funkcijas.
  2. Liepājas pilsētas centrālā slimnīca pārņem Priekules slimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības NMP dienesta apkalpes zonas dispečeru dienesta funkcijas.
  3. Ludzas slimnīca pārņem Zilupes veselības sociālās aprūpes centra un Kārsavas slimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības NMP dienesta apkalpes zonas dispečeru dienesta funkcijas.
  4. Valmieras NMP pārņem Valkas slimnīcas un Sarkanā krusta Smiltenes slimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības NMP dienesta apkalpes zonas dispečeru dienesta funkcijas.
  5. Preiļu slimnīca pārņem Līvānu slimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības NMP dienesta apkalpes zonas dispečeru dienesta funkcijas.
  6. Rīgas ĀMPS pārņem Rīgas rajona slimnīcas un Saulkrastu slimnīcas  neatliekamās medicīniskās palīdzības NMP dienesta apkalpes zonas dispečeru dienesta funkcijas.
  7. Krāslavas slimnīca pārņem Dagdas slimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības NMP dienesta apkalpes zonas dispečeru dienesta funkcijas.
  8. Kuldīgas slimnīca ir apvienota ar Aizputes slimnīcu, tādēļ Kuldīgas NMP dienests apkalpo arī bijušās Aizputes slimnīcas teritoriju.

Šāda apvienošana nepieciešama, lai optimizētu neatliekamās medicīniskās palīdzības dispečeru dienesta darbību, lai uzlabotu tās kvalitāti un pieejamību iedzīvotājiem.

Lai izsauktu neatliekamās palīdzības brigādi, iedzīvotāji var zvanīt uz 03 vai 112, vai arī izmantot zemāk norādītos tālruņa numurus:

Rīga un Rīgas rajons 03,112
Aizkraukles rajons 03, 5133896, 5133897
Alūksnes rajons 03, 4307149
Balvu rajons 03, 4522011, 4522584
Bauskas rajons 03, 3923158
Cēsu rajons 03, 4122619
Daugavpils pilsēta un rajons 03, 5454383
Dobeles rajons 03, 3724488, 3723442
Gulbenes rajons 03, 4473603
Jelgavas pilsēta un rajons 03, 3022910, 3080288, 3080414
Jēkabpils rajons 03, 5237858
Jūrmalas pilsēta 03, 7764303, 7764403
Krāslavas rajons 03, 5622210, 5622246
Kuldīgas rajons 03, 3374003

Liepājas pilsēta un rajons

03, 3481264, 3481373


Aizpute – 3440487, 3448103

Limbažu rajons 03, 4021180, 4021181
Ludzas rajons 03, 5707097
Madonas rajons 03, 4821258, 4860443, 4807066
Ogres rajons 03, 5022706
Preiļu rajons 03, 5307400, 5307740
Rēzeknes pilsēta un rajons 03, 4628880
Saldus rajons 03, 3807253, 3807254
Talsu rajons 03, 3291392
Tukuma rajons 03, 3123080
Valkas rajons 03, 4722403, 4722404

Smiltene – 4772003, 4772303

Valmieras rajons 03, 4233116
Ventspils rajons 03, 3681052, 3624541

 

30.03.2007

Veselības obligātās apdrošināšnas valsts aģentūra

BackTop
Aforisms
Pirms kādu iestumt dubļos, pārliecinies ka tie nav ārstnieciskie...