- - - Dažādi - - -
Latvijas Ārstu biedrība

Skolas 3, Rīga, LV 1010,

Viesturs Boka
Latvijas Ārstu biedrības prezidents, medicīnas doktors, asoc. profesors, slimnīcas „Linezers”
 direktors, Rīgas domes deputāts.

- Kāda ir Ārstu biedrības misija?
- LĀB atjaunota pēc Latvijas neatkarības atgūšanas, tā pastāvēja pirmskara Latvijā. Biedrības galvenais mērķis nodrošināt ārstu profesionālo darbību, nodrošināt ārstu izglītību, pēcdiploma apmācību, ārstu sertifikāciju, risināt jautājumus par ārstu arodpārkāpumiem (LĀB pastāv arodtiesa) utt. Faktiski tā ir organizācija, kurā tiek runāti visi ar ārstiem saistītie jautājumi.
Mēs arī izdodam  savu žurnālu, kurā tiek publicēti gan organizatoriski, gan medicīniskie raksti.
Pēc struktūras LĀB-ā ir 3 000 individuālo biedru un profesionālās biedrības pēc specializācijas. Sadarbojamies ar Veselības ministriju, Slimo kasi, ar valdību kopumā un citiem. Vienīgais, par ko mēs pašlaik cīnāmies, lai LĀB piešķirtās pilnvaras tiktu paplašinātas likumdošanā.

- Kā LĀB rūpējas par medicīnisko pakalpojumu kvalitāti?
- Tas ir viens no mūsu mērķiem. Es uzskatu, ka esošie pārkāpumi jāatklāj, sertifikāti  jāanulē, ja ārsts nav spējīgs kvalitatīvi veikt savus pienākumus. Cīnoties pret ārstu pārkāpumiem, tomēr nevajadzētu aizmirst, ka viens pārkāpums nevar mest ēnu uz visiem Latvijas ārstiem.

- Kas veido LĀB materiālo bāzi un cik lielā mērā tā atbilst organizācijas vajadzībām?
- Mēs it nemaz neesam  apmierināti ar esošo finansiālo stāvokli, jo mūsu finanses veidojas no biedru naudas (individuālajam biedram -10 Ls gadā). Tāpēc budžets ir pietiekami trūcīgs, lai mēs varētu atļauties sniegt kvalitatīvus juridiskus atzinumus, izdot kvalitatīvus poligrāfiskus materiālus gan ārstiem, gan pacientiem utt. Ja mums ir jarīko pasākumi un konferences, vēršamies pēc palīdzības gan pie organizācijām, kuras ir saistītas ar veselības aprūpes nodrošinājumu Latvijā, gan arī pie citiem lieliem uzņēmumiem. Esam arī saņēmuši cerēto atbalstu.

- Kādas organizācijas attīstības perspektīvas Jūs saskatāt?
- Pirmām kārtām - pilna Latvijas ārstu reģistra nodošana LĀB apsaimniekošanā, tad mums būtu visi dati par katru Latvijā praktizējušo ārstu. Pašlaik mūsu rīcībā ir informācija tikai par ārstiem, kuri ir reģistrējuši privātprakses (apmēram 2 000 ārstu). Tas atrisinātu vairākus jautājumus, kaut vai par kvalitatīvu juridisku dienestu pie Latvijas Ārstu biedrības, kas palīdzētu ārstiem risināt daudzus jautājumus tīri profilaktiski. Diskusijas par šo jautājumu norit jau ar trešo valdību, bet pagaidām nekādu izmaiņu nav.

- Kāda ir Jūsu attieksme pret netradicionālo medicīnu?
- Es to uztveru kā paralēlu virzienu, kas nekrustojas ar tradicionālu medicīnu, un es arī negribu, lai tā krustojas. Cilvēkam ir izvēles tiesības. Pēc Ārstniecības likuma ārstniecība ir iespējama ar pacienta piekrišanu.Es esmu redzējis arī tā saucamos brīnumus, kad dziednieki reāli palīdz cilvēkiem, kuriem tradicionālā medicīna nav spējusi sniegt vēlamo rezultātu. Tāpēc es to negribu ne atbalstīt, ne noliegt, jo man nav pietiekami plašas zināšanas minētajā jomā.

- Kāda, pēc Jūsu domām, būs Latvijas medicīna nākotnē?
- Tāda, kāda tā ir lielajās Eiropas valstīs, un lielā mērā tas notiek jau pašlaik. Latvijas ārstu zināšanas un varēšana lielākoties ir tāda pati kā citās valstīs. Jautājums ir, cik daudziem cilvēkiem šodien varam piedāvāt šāda līmeņa pakalpojumu. Ja Latvijā ir izdarīta viena sirds transplantācija, tad reāli vajadzība pēc tāda veida operācijām ir krietni lielāka.
Otrs jautājums – ārstu algas. Tām jābūt pietiekoši lielām, lai speciālisti nemeklētu darbu citās valstīs, kurās mūsu mediķus gaida ar atplēstām rokām.
Tomēr sākt vajadzētu ar epidemioloģisko datu sakārtošanu, kas ļautu plānot finansiālus izdevumus un redzēt reālu iedzīvotāju veselības stāvokļa ainu Latvijā.

Lai katram Latvijas iedzīvotājam būtu pieejams uzticams, zinošs ārsts!

23.12.2003

medicina.lv

BackTop
Aforisms
Labāk Always bez spārninjiem, nekā Tampax bez diedziņa...