Latvijas Praktisko Psihologu Asociācija (LPrPA)

 

 

Jānis Caics,

 Latvijas Praktisko Psihologu asociācijas prezidents,

 sertificēts psihologs, sertificēts psihoterapeits.

 

- Kas ir praktiskais psihologs?

- Asociācijā darbojas psihologi, psihoterapeiti, sociālie darbinieki un citi speciālisti. Mūsu spēks ir vienotībā. Grieķu valodā „praksis” nozīmē – darbība, kas ir organizēta, koordinēta, un praktiskais psihologs ir speciālists psiholoģijā, kurš strādā iestādē, organizācijā, uzņēmumā vai individuālajā darbībā. Praktiskā psihologa orientācija ir cilvēka attīstība: realizēt cilvēka iespējas, attīstības rezerves, individuālo īpatnību attīstība (interešu, spēju, noslieču, dzīves plānu u.c.), cilvēka attīstības labvēlīga psiholoģiskā klimata radīšana. Citiem vārdiem sakot, kvalificētu palīdzību apstākļu veidošanā, kas nodrošina pilnvērtīgu psihisko attīstību katram cilvēkam mūsu sabiedrībā.

Darbības efektivitāti nosaka psihologu sagatavošanas līmenis (labas vispārējās zināšanas, augsts līmenis psihoprofilakses metožu pārvaldīšanā, psihodiagnostikā, psihokorekcijā). Nozīmīgie panākumu faktori psihologa darbā ir personības īpašības, kā arī kreativitāte, elastība (nedogmatisms), komunikabilitāte, fiziska un psihiska izturība, jūtīgums u.c. īpašības.

 

- Kādas ir asociācijas funkcijas?

- Asociācija uzņēmusies risināt ar psihologa darbu saistītus ētikas jautājumus. Mūsu ētikas kodeksā akcentēts, ka profesionālajā darbībā psihologiem jāņem vērā rakstītie un nerakstītie likumi, noteikumi un normas, kas ir spēkā tajā sociālajā vidē, kurā viņi darbojas, uzskatot tos par dotās vides elementiem. Psihologs ir atbildīgs par savu profesionālo darbību, viņam jāseko līdzi garīgajai un fiziskajai veselībai.

 

- Ko jūs plānojat darīt savas organizācijas ietvaros?

- Turpināt popularizēt un skaidrot praktiskās psiholoģijas nozīmi plašākai sabiedrībai, sadarboties ar masu medijiem, organizēt seminārus un zinātniskās konferences.

Atbalstīt aktīvākos psihologus, kuri veido praktiskā psihologa un LPrPA tēlus. Turpināt iesākto tradīciju par atzinības piešķiršanu: „Par LPrPA darbības mērķu, uzdevumu popularizēšanu sabiedrībā”, „Par praktiskā psihologa darba popularizēšanu”.

Turpināt iesākto sertifikācijas procesu (2 reizes gadā – pavasarī un rudenī).

Sekmēt profesionālās informācijas apriti asociācijas biedru vidū par inovācijām psihologu darbībā, kā arī pieredzes apmaiņu ar citām Latvijas un ārzemju organizācijām.

Veicināt praktisko psihologu pašizglītošanos un pašterapiju visa gada garumā, organizējot ikmēneša seminārus profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanai.

Veikt praktiskās pieredzes apmaiņu, organizējot supervīzijas, sniegt palīdzību studējošiem asociācijas biedriem. Pašlaik asociācijā ir 111 biedri, no kuriem 45 ir sertificēti.

 

- Ko speciālistam dod LPrPA sertifikāts?

- Sertifikāts pēc Latvijas likumdošanas šodien atļauj saņemt pašvaldībā licenci individuālai darbībai. Asociācijai ir noteiktas prasības, kuras sertificētiem biedriem ir jāizpilda, pretējā gadījumā asociācijai ir tiesības apturēt sertifikāta darbību.

 

- Vai ir konkrēti izcenojumi sertificēta psihologa pakalpojumiem, kurus nosaka asociācija?

- Pašlaik nav vienota psihologu pakalpojumu cenrāža, tāpēc speciālists pats vienojas ar klientu par sniegtā pakalpojuma samaksu.

 

- Kāda ir Jūsu attieksme pret alternatīvo medicīnu?

- Ielūkojoties vēsturē, hronikās, kas ir pieejamas praktiski jebkuram interesentam konstatēsim, ka agrāk ārstēja ar vārdu, hipnozi, uzlējumiem, tējiņām, un tikai 15.gs. veidojās mūsdienu medicīna.

 

- Ko Jūs vēl gribētu pateikt mūsu lasītājiem?

- Gribu aicināt mūsu speciālistus būt aktīvākiem un ne tikai mācīties no ārzemju speciālistiem, bet drošāk dalīties savās zināšanās. Jo mūsu profesionāļi ir augsti kvalificēti un spējīgi konkurēt ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs. Šai sakarā noteikti gribu pieminēt Artūru Dombrovski, kas nodibināja Rīgas Geštalta Institūtu un daudzās ārzemju skolās iegūtās zināšanas nodod Latvijas speciālistiem.

Gribētos, lai cilvēki sāktu lepoties ar savu vēlmi pilnveidoties un nekautrētos teikt, ka apmeklē psihologu vai psihoterapeitu – speciālistu, kurš var sniegt kvalificētu palīdzību šajā jomā.

 

 

13.06.2003

Medicina.lv

BackTop
Aforisms
Kaut nosprāgshu, bet nodzīvošu dzīvi līdz galam...