Darba devējs var mazināt smēķēšanu darbavietā

Veselības veicināšanas centrs

No tabakas dūmiem brīvas darba vietas politikas mērķis ir nodrošināt drošu un veselīgu darba vietu visiem darbiniekiem.

Smēķējošs darbinieks darba devējam rada lielas izmaksas. Smēķētājiem darba laikā vajadzīgas regulāras pīppauzes, neuzņemot kārtējo nikotīna devu mazinās darba produktivitāte.

Smēķētājiem ir biežāki darba kavējumi slimības dēļ.

Viņu dēļ pastāv lielāks ugunsgrēka risks.

No cigarešu dūmiem cieš inventārs — paklāji, aizkari, mīkstās mēbeles, tāpēc vajadzīgi lielāki līdzekļi telpu uzkopšanai.

Smēķētāji darba devējam izmaksā vairāk nekā nesmēķētāji.

No tabakas dūmiem brīvas darba vietas priekšrocības

  • No tabakas dūmiem brīva darba vieta palīdz radīt drošu, veselīgu darbavietu.
  • Darba devēja pasākumi, kas aizsargā darbiniekus no smēķēšanas ietekmes, liecina par uzņēmuma rūpēm.
  • Darbinieki, kurus tabakas dūmi traucē, netiek pakļauti tiem darba vietā.
  • Smēķētāji novērtē uzņēmuma politiku, kas attiecas uz smēķēšanu darba vietā.
  • Vadītājiem ir vieglāk, ja kārtība, kāda tiek noteikta smēķēšanai darba vietā, ir skaidra un saprotama.
  • Smēķētājiem ir iespēja saņemt papildu motivāciju atmest kaitīgo ieradumu, tādējādi saglabājot savu veselību.

Uzņēmuma tēls

No tabakas dūmiem brīvas darba vietas politikas mērķis ir nodrošināt drošu un veselīgu darbavietu visiem darbiniekiem.

Diemžēl «no tabakas dūmiem brīva darba vieta» tiek interpretēta kā «no smēķētājiem brīva darba vieta». Lai novērstu pārpratumus, jāinformē par gaidāmām pārmaiņām uzņēmuma politikā.

Uzņēmums var dot ieguldījumu arī smēķētāju labklājībā, piedāvājot palīdzību. Atbalsts smēķēšanas atmešanā var palīdzēt sekmīgi to pārtraukt, kā arī apliecina, ka uzņēmums netaisās viņus apkaunot.

Darba devējs ar nesmēķēšanas politiku apliecina: mēs rūpējamies par darbinieku drošību un veselību. Darba devēju rūpes par darbinieku veselību ir aktuālas, ja uzņēmumā ir darbinieki, kas pret tabakas dūmiem ir īpaši jutīgi, piemēram, grūtnieces, sirds slimnieki vai darbinieki, kam pret tabakas dūmiem ir alerģija.

Palīdzība smēķējošiem darbiniekiem, kuri to vēlas atmest, nozīmē, ka uzņēmums rūpējas par visiem darbiniekiem, arī smēķētājiem.

No tabakas dūmiem brīvas darba vietas veidošanai var būt divi mērķi:

  • radīt veselīgu darba vietu, kurā smēķēt aizliegts;
  • veidot veselīgu darba vidi, nodrošinot smēķētājiem telpu, kurā drīkst smēķēt un kura aprīkota ar ventilāciju.

Veidojot no tabakas dūmiem brīvas darba vietas politiku, darba devējam jārēķinās ar grūtībām.

Darbavieta ir ideāla vide, kur smēķētājus mudināt šo paradumu atmest. Darbinieki darbā pavada daudz laika, tāpēc no tabakas dūmiem brīvas darba vietas politika var nodrošināt motivāciju atmest smēķēt.

Atbalsts smēķēšanas atmešanai darba vietā ietver metodes un materiālus, kas atbilst atšķirīgām smēķējošo darbinieku vajadzībām. Kaut arī 70% smēķētāju norāda, ka viņi smēķēšanu vēlētos atmest, ne visi cenšas to darīt nopietni, tāpat ne visiem derīga ir viena un tā pati smēķēšanas atmešanas programma.

Smēķētāji atšķiras pēc gatavības smēķēšanu atmest. Daži varbūt ir atmetuši, un viņiem jāpalīdz turēties pa gabalu no cigaretēm, daži ir gatavi mēģināt atmest, citi vēl par to domā. Tajā pašā laikā citi nevēlas par atmešanu pat domāt.

Svarīgi ir smēķētājiem palīdzēt motivēt sev smēķēšanas atmešanu.

11.02.2004

apollo.lv Veselības žurnāla

BackTop
Aforisms
grūti vakt izsistus zobus ar lauztām rokām