1LABKLĀJĪBAS MINISTRIJAS SABIEDRĪBAS VESELĪBAS DEPARTAMENTS

Sabiedrības veselības departamenta struktūra

Labklājības ministrijas Sabiedrības veselības departaments ir ministrijas struktūrvienība, kuras galvenais uzdevums ir izstrādāt priekšlikumus par vienotu valsts sabiedrības veselības politiku un tās realizāciju.

Sabiedrības veselības departamenta funkcijas

Sabiedrības veselības politikas nodaļa:
• izstrādā priekšlikumus par sabiedrības veselības valsts politiku;
• koordinē un pārrauga sabiedrības veselības stratēģijas īstenošanu;
• koordinē un pārrauga cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcijas un AIDS izplatības ierobežošanas stratēģijas izpildi;
• izstrādā tiesību aktu projektus sabiedrības veselības jomā, saskaņojot tos ar Eiropas Padomes un Eiropas Savienības normatīvo dokumentu prasībām, kā arī citiem starptautiskiem normatīviem aktiem;
• izstrādā priekšlikumus par valsts prioritātēm sabiedrības veselības jomā;
• piedalās valsts budžeta finansētā projekta "Sabiedrības veselības veicināšana" sagatavošanā un vadīšanā;
• pārzina un risina jautājumus par sabiedrības veselības veicināšanu un aizsardzību;
• piedalās sabiedrības veselības dienesta institūciju darba pārraudzīšanā;
• organizē projektu (programmu, pētījumu) pieteikumu izstrādi.
Vides riska faktoru pārraudzības nodaļa:
• organizē vides ķīmisko, fizikālo un bioloģisko riska faktoru pārraudzību;
• apkopo un analizē informāciju par vides riska faktoriem un to ietekmi uz veselību;
• nosaka vides riska faktorus, kā arī ar riska faktoriem saistītās iedzīvotāju riska grupas;
• organizē iedzīvotāju aizsardzību no vides kaitīgo faktoru ietekmes.

Sabiedrības veselības departamenta pārraudzība esošas institūcijas

AIDS profilakses centrs
Klijānu 7, LV 1012 Rīga
Tālr. 7378278, fakss 7339954
Latvijas Pārtikas centrs
K.Valdemāra 38, LV 1010 Rīga Tālr. 7021575, fakss 7021755
Nacionālais Vides veselības centrs
Klijānu 7, LV 1012 Rīga
Tālr. 7379231, fakss 7339006
Valsts sanitārā inspekcija
Kuģu 26, LV 1048 Rīga
Tālr. 7611703, fakss 7613040
Latvijas Sertifikācijas centrs
Ūnijas 45, LV 1039 Rīga Tālr. 7533033, fakss 7533050
Veselības veicināšanas centrs
Skolas 3, LV 1010 Rīga Tālr. 7240446, fakss 7240447